NARZĘDZIA DIAGNOZY ORGANIZACJI

PROBLEM, KTÓRY SIĘ POJAWIA

 • Czy zdarzyło Ci się, że wchodząc do organizacji lub zespołu wiedziałeś wiele procesów, ale nie wiedziałeś jak je połączyć?
 • Czy słuchałeś informacji o osób zarządzających, ale nie wiedziałeś jakie interwencje wobec ich zespołu zaplanować?
 • A może miałeś kilka pomysłów na działania, ale nie wiedziałeś od którego z nich zacząć, żeby przełożyły się na zwiększenie wydajności?

Pracując z organizacjami korzystamy z narzędzia zwanego 5 poziomami logicznymi, stworzonego przez Eric Berne, Graham Barnes i Jean Pierre Quazza, które pozwala dokonać diagnozy procesów psychologicznych, zespołowych i strategicznych hamujących lub wspierających wydajność. Dzięki pracy z klientem na 5 poziomach, nie tylko lepiej rozumiemy co się dzieje w organizacji, ale także planujemy interwencje i wspólnie wybieramy działania najkorzystniejsze dla firmy lub zespołu.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE

 • konsultantów,
 • doradców, menedżerów,
 • trenerów pracujących dla organizacji,
którzy mają ukończone szkolenie 101 lub inne szkolenie z zakresu Analizy Transakcyjnej.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU

 • otrzymanie skutecznego narzędzia diagnozy organizacji i zespołów;
 • rozumienie procesów wpływających na wydajność organizacji;
 • poznanie sposobu planowania interwencji wobec klientów; 
 • zwiększenie skuteczności swoich działań przez usystematyzowany sposób angażowania klienta, menedżerów w diagnozę i planowanie działań;
 • zintegrowanie wiedzy z AT i wykorzystane jej do praktyki zawodowej.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Moduł 1 - poznanie modelu 5 poziomów logicznych
praca własna
 • Moduł 2 - analiza własnych studiów przypadku


Program szkolenia w ramach modułu 1:
 • Przedstawienie modelu pięciu poziomów logicznych;
 • Model zapraszania klienta do wspólnej diagnozy;
 • Diagnoza i narzędzia interwencji na poziomie kultury organizacji;
 • Diagnoza i narzędzia interwencji na poziomie procedur i procesów;
 • Diagnoza i narzędzia interwencji na poziomie relacji w zespołach;
 • Diagnoza i narzędzia interwencji na poziomie jednostki;
 • Praca w oparciu o case study;
 • Symulacja prowadzenia diagnozy organizacji lub zespołu;
 • Planowanie i wybieranie interwencji wobec klienta.

Program szkolenia w ramach modułu 2:
 • Otrzymanie skutecznego narzędzia diagnozy organizacji i zespołów;
 • Superwizja przeprowadzonych diagnoz;
 • Uzyskanie informacji zwrotnych;
 • Uzupełnienie wiedzy z wybranych fragmentów wiedzy z Analizy Transakcyjnej;
 • Praca z klientem w oparciu o proces równoległy oraz przeciwprzeniesienie.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

TRYB ZAJĘĆ: 2 moduły

TERMIN:
I moduł 12-13.06.2019 (I dzień 10.00-17.30, II dzień 8.30-16.00)
II moduł 17-18.09.2019 (I dzień 10.00-17.30, II dzień 8.30-16.00)

INWESTYCJA: 2x 890 zł (dla firm będących płatnikami VAT, należy doliczyć 23%)
min 6 osób max 14 osób

PROWADZĄCY:
Katarzyna Balcerkiewicz
rekomendowany trener I stopnia PTP, coach, konsultant w organizacjach.


Chcesz się zapisać? WYPEŁNIJ ARKUSZ DANYCH i wyślij do nas.

ARKUSZ DANYCH

Masz pytania? Zadzwoń.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Wyślij