Szkolenia unijne

DLA NAS WARTOŚĆ EDUKACYJNA ZAWSZE IDZIE W PARZE Z GRANTEM

Jesteśmy firmą, która realizuje działania komercyjne, wnioski unijne realizujemy tylko kiedy mamy możliwość stworzyć projekt adresowany do grup zawodowych, które znamy lub mamy wiedzę jaką możemy im przekazać. Od 2010 roku Grupa Spotkanie zrealizowała jako lider projektu cztery granty sfinansowane z funduszy europejskich.

MOJA APTEKA, MISJA I BIZNES – PROGRAM SZKOLEŃ DLA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW APTEK Z WIELKOPOLSKI POKL.8.1.1-30-126/12

Daliśmy szansę polskim aptekom zdobyć narzędzia, jakimi dysponują najwięksi udziałowcy w rynku.
W trakcie projektu oprócz treningów sprzedażowych odbyły się też szkolenia z układania strategii rozwoju apteki, coachingi i szkolenia z zarządzania  apteką. Wygrali ci, którzy całe bogactwo tego projektu potrafili, chociażby w małej części, wdrożyć w życie swoich aptek.
Dzięki realizacji programu mieliśmy niepowtarzalną okazję pracować z całą gamą klientów z rynku farmaceutycznego, jeszcze głębiej poznać ich problemy, trudności i wspólnie poszukiwać rozwiązań. Wiedza i know how, jakie wszyscy wynieśliśmy z tego projektu, są bezcenne.
Projekt, realizowany w latach 2013–2014, skierowany był do właścicieli i pracowników aptek w Wielkopolsce. Oferował dwie ścieżki szkoleniowe dostosowane do szczegółowych potrzeb kadry kierowniczej oraz personelu pierwszego stołu. Przeszkoliliśmy 154 właścicieli i kierowników aptek oraz 172 pracowników, łącznie 326 osób.

Program ramowy dla właścicieli aptek:
1. Funkcje szefa
2. Audyt strategiczny
3. Planowanie strategiczne
4. Wdrażanie strategii
5. Zarządzanie zmianą
6. Asertywność i Delegowanie

Program ramowy dla pracowników aptek:
1. Sprzedaż cz. 1
2. Sprzedaż cz. 2
3. Obsługa klienta cz. 1
4. Obsługa klienta cz. 2

MOJE MIEJSCE W SZKOLE – PROGRAM SZKOLEŃ DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH Z WIELKOPOLSKI POKL.08.01.01-30-135/09

Wsparliśmy wielkopolskich pedagogów i psychologów szkolnych w codziennej pracy. Ten projekt na zawsze zostanie w naszej pamięci ponieważ spotkaliśmy tam bardzo wielu psychologów i pedagogów pracujących w szkole z pasją i oddaniem. Jego początek był naprawdę niesamowity. Elektroniczna rekrutacja rozpoczęła się o godzinie 24.00 a o 3 nad ranem nie było już wolnych miejsc. Na koniec każdej z 14 grup było dużo wzruszenia i wiele pozytywnych informacji zwrotnych. Do dzisiaj regularnie spotyka się grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych, która powstała jako samoistna inicjatywa uczestników tego projektu. Z przyjemnością użyczamy tym absolwentom sal, aby mogli spotykać się i wymieniać swoimi doświadczeniami i wiedzą.
Przeszkoliliśmy 144 psychologów i pedagogów. Szkoła w tym projekcie była miejscem, o którym opowiadali z troską i zaangażowaniem, aktywnie wdrażając podpowiedzi naszych specjalistów wynikające z ich doświadczeń pracy w szkołach i ze szkołami. Trenerzy Grupy Spotkanie do dziś wspominają to przedsięwzięcie jako jeden z najbardziej wartościowych projektów unijnych, w jakich brali udział.
Program, realizowany w latach 2009–2011 ,„Moje miejsce w szkole” skierowany był do psychologów i pedagogów zatrudnionych w różnych typach szkół na terenie województwa wielkopolskiego. Poruszał tematykę związaną z rolą psychologa i pedagoga szkolnego oraz wymaganiami stawianymi mu przez środowisko, w którym funkcjonuje.

Program ramowy:
 • 40 godzinny trening interpersonalny
 • Moduł 1 - Podstawy udzielania pomocy psychologicznej
 • Moduł 2 - Podstawowe umiejętności  pracy z grupą
 • Moduł 3 - Mediacje i inne sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Moduł 4 - Budowanie współpracy w środowisku szkolnym
 • 5 godzin coachingów indywidualnych

AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ DLA KURATORÓW SĄDOWYCH Z WIELKOPOLSKI POKL.08.01.01-30-131/09

Wielkopolscy kuratorzy otrzymali od nas stosowane z powodzeniem na Zachodzie narzędzia do diagnozy i pracy z osobami dozorowanymi i nadzorowanymi.
Zaproponowana kuratorom sądowym koncepcja analizy transakcyjnej jest wykorzystywana z dużym powodzeniem w pracy edukatorów, terapeutów oraz kuratorów w krajach europejskich (Francja, Belgia) i USA, gdzie dynamicznie się rozwija. Dzięki prostemu językowi i przejrzystej formule AT, każdy z kuratorów, niezależnie od wykształcenia, może jej używać w swojej pracy do komunikowania się z osobami dozorowanymi i nadzorowanymi, ucząc ich przestrzegania norm, dostosowywania się, dojrzałości i podejmowania autonomicznych decyzji.
Projekt, realizowany w latach 2009–2010 skierowany był do 72 kuratorów sądowych – pracowników Sądów Rejonowych podległych Sądom Okręgowym w Poznaniu, Kaliszu i Koninie, które swoim działaniem obejmują teren województwa wielkopolskiego.

Program ramowy:
 • Moduł 1 - Założenia i źródła koncepcji Analizy Transakcyjnej
 • Moduł 2 - Analiza stanów JA (model funkcjonalny oraz strukturalny)
 • Moduł 3 - Transakcje, znaki rozpoznania i pozycje życiowe
 • Moduł 4 - Gry transakcyjne; rozpoznawanie gier oraz ich przerywanie
 • Moduł 5 - Gry transakcyjne cz. II
 • Moduł 6 - Scenariusz życiowy. Nakazy, zakazy i programy
 • Moduł 7 - Nierozpoznania i zachowania pasywne. Autonomia
 • 5 godzin coachingów indywidualnych

KOBIETY SZANSĄ ROZWOJU KALISZA POKL.07.02.01-30-014/08

Pomogliśmy podnieść kwalifikacje zawodowe i umiejętności społeczne kobietom zagrożonym wykluczeniem społecznym i pozostającym bez zatrudnienia.
Praca w tym projekcie wymagała od nas nie tylko zweryfikowania własnych poglądów na temat rzeczywistości osób bezrobotnych, ale również trenerskiej determinacji w pracy z grupami, które… nie zawsze przychodzą na szkolenia dobrowolnie.
Prowadzenie tego projektu pozwoliło nam współpracować z naszymi Szkoły Trenerów. Studium Trenerskie wyposażyło absolwentów w praktyczne umiejętności pracy z różnymi grupami również tymi trudniejszymi o czym mieliśmy okazję przekonać się w praktyce. To było niezwykłe doświadczenie pracy z ludźmi którzy wcześniej byli naszymi uczniami a chwilę później pracowali z nami jak profesjonaliści.
Projekt realizowaliśmy w okresie od lipca 2008 do maja 2010 r. we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu. Skierowany był do 180 kobiet z terenu powiatu i miasta Kalisza zagrożonych wykluczeniem społecznym i pozostających bez zatrudnienia.

Program ramowy:
 • Warsztaty umiejętności społecznych
 • Konsultacje w zakresie pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego
 • Opracowanie indywidualnych planów działania
 • Szkolenia informatyczne w zakresie komunikacji, wyszukiwania i przetwarzania informacji
 • Szkolenia prowadzące do zdobycia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
 • 6-miesięczny staż w zakładzie pracy